itsmyimmortal

13 tekstów – auto­rem jest it­smyim­mortal.

Muszę pos­przątać ten cały bur­del, który mi się we wszys­tkim na­robił, szczególnie w głowie.

W po­koju z resztą też. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2010, 10:13

Mi­mo wszys­tko jes­teś z kimś dzień w dzień przez la­ta, w pew­nym stop­niu pod­porządko­wujesz swo­je życie pod te­go osob­ni­ka, po­tem jed­ne­go dnia do­wiadu­jesz się, że to wasz os­tatni dzień ra­zem, i że to jest nieuniknione.
Co zrobisz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 listopada 2010, 17:02

Nieśmier­telne kar­ty duszy,
wie­cznym piórem wciąż się piszą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 października 2010, 09:20

Zbyt często trak­tu­jemy do­tychcza­sowe życie ja­ko ocze­kiwa­nie na tak zwa­ne " lep­sze cza­sy " . Nie zauważamy , że tym sa­mym nieod­wra­cal­nie się ich poz­by­wamy . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 października 2010, 20:17

Może jes­tem głupia,że wierzę w marze­nia, ale to jed­na z niewielu rzeczy, której nikt mi nie od­bie­rze. Prze­cież nie mogę wy­magać od życia wszys­tkiego, bo na tym to po­lega, że za czymś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 kwietnia 2010, 10:24

Twój prze­lot­ny uśmiech po­woli przes­ta­je mi wys­tar­czać. To chy­ba ob­jaw uza­leżnienia... ;) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 13 stycznia 2010, 14:51

Naście lat te­mu dos­tałam grę. Gra na­zywała się Życiem. Ty dos­tałeś taką samą . Gra­liśmy więc w Życie. Jak to w Życiu by­wa, cza­sami po­rusza­liśmy się od ra­zu kil­ka pól do przodu, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 grudnia 2009, 11:38

Mam jed­no je­dyne marze­nie co do te­gorocznych "Świąt". Chciałabym zna­leźć pod choinką coś co poz­wo­liłoby mi cofnąć czas i zmienić bieg pew­nych wydarzeń. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 grudnia 2009, 14:10

Zaw­sze mówi­my jut­ro, ale ono nig­dy nie nad­chodzi .

+Na­pisa­ne ołówkiem w książce z bib­liote­ki, bar­dzo mi się spo­dobało. ;) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 grudnia 2009, 19:47

Wiesz, cały czas nie mogę się z tym po­godzić . Śmierć sa­ma w so­bie jest po­rażeniem, ale sa­mobójstwo spra­wia tak wiel­ki ból , że nie da się go opi­sać . Wy­pat­ruję Twojej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2009, 08:12
itsmyimmortal

Dziewczyna z marzeniami i ambicjami. Urodziłam się około 15 lat temu. Żyję gdybaniem. Sama piszę scenariusz swojego życia. Podobno mam ładne oczęta. Podobno jestem pracowita, sympatyczna .Cenię sobie pomysłowość , żartobliwość i uczciwość , taka staram się być. Pracuję nad odpowiedzialnością . ;> Mam wady i zalety. Wrażliwa. Powiedziałabym nawet , że nadwrażliwa. Wszystko niestety biorę do siebie i się przejmuję. Jestem też zbyt nieśmiała, zawsze żałuję, że czegoś nie robię. Nie lubię ludzi, zapatrzonych w siebie. Zielonooka blondynka, ale w miarę inteligenta. :PNie wyobrażam sobie życia bez przyjaciół i rodziny.Staram się być szczęśliwa we wszystkim co robię. Pracuję nad wyższą samooceną . Ale jak na razie słabo mi to idzie . Zarażająca optymistka mająca ciągły bałagan na biurku. ;) Być może i jestem chamska i wredna . ale tylko w tedy kiedy sytuacja tego wymaga . ;> Wybuchowa, wszędzie jej pełno, wielka optymistka, różowe okulary i te sprawy. Wykorzystam każdą szansę aby spełnić swe marzenia. Tak wiele bym chciała. Mam tendencje do spełniania własnych marzeń, w końcu po to one są. Problem w tym, że nie wszystkie się da. Nie da się spełnić tych, które zależą od drugiego człowieka, który marzy o czymś innym. Próbuję na siłę uszczęśliwić innych. Ciągle szukam swojego miejsca na ziemi. Zdarza się jednak, że czasem naiwniewierzę innym i potem przez to cierpie. Za szybko ufam ludziom. Zbytszybko się przed nimi otwieram. Zapominam, że ktoś może mnie zranić. Coraz częściej zaczynam podchodzić do ludzi z dystansem. Przyjaciół zdobywam powoli. Mija sporo czasu zanim ktoś tak naprawdę mnie pozna. Dzięki temu jednak są to prawdziwi przyjaciele a nie tacy, którzy są po to, aby być i tylko wydaje im się, że mnie znają. Nie zależy mi na tym, żeby ktoś na siłę mnie akceptował i lubił. Wolę mieć jednego oddanego przyjaciela niż całą armię obłudnych. Dużo myślę, naprawdę. Najczęściej o życiu, o uczuciach i ludzkiej egzystencji. Mam wyobraźnię i niesamowicie skomplikowane życie wewnętrzne. Lubię się zamyślać. Można mi przykleić plakietkę cholernie zdolna, ale cholernie leniwa. brak mi motywacji, mam słomiany zapał. Słowa dane innym dotrzymuję - - dane sobie - nie. Nigdy nie będę idealna, nie dążę do tego. Czasami tylko za wysoko stawiam poprzeczkę , której nie da się przeskoczyć . Marzenia, pragnienia i satysfakcja. ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

itsmyimmortal

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność